Jděte přímo na: Obsah
V čem se liší hospic a paliativní péče?

V čem se liší hospic a paliativní péče?

Nachází se váš blízký v pokročilém stádiu nevyléčitelné nemoci a zvažujete jeho umístění do specializovaného zařízení? Pro správnou volbu zařízení byste měli znát rozdíl mezi hospicovou a paliativní péčí. Přečtěte si, v čem se liší.

Co je paliativní péče

Paliativní péče představuje formu pomoci, při níž se dbá na zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu, zmírnění jeho bolestí, udržování sociálních vztahů s rodinou či přáteli, zachování důstojnosti. Souběžně s poskytováním paliativní péče může pacient podstupovat léčebný proces. Doba paliativní péče není nijak omezená, poněvadž její svěřenci mohou trpět také nemocemi, jejichž průběh se může na nějakou dobu stabilizovat. Stejně tak však může nastat negativní změna přes noc. Mějte ale na paměti, že cílem paliativní péče nemůže být uzdravení.

Paliativní péče vnímá proces umírání jako součást života, k němuž by se však mělo přistupovat podle individuálních potřeb člověka. Klade proto důraz na empatický přístup, respekt k nemoci i rozpoložení pacienta. Tomu kvalifikovaný personál podává co nejvhodnější prostředky pro tišení bolesti. K paliativní péči může docházet v hospicích nebo ambulantní formou v nemocnicích či specializovaných poradnách.

Co je hospic

Hospic bývá úzce propojen s paliativní péčí, a to nejen proto, že k paliativní péči často dochází právě v hospicích. Na rozdíl od výše popsané formy pomoci se však hospicová péče týká pouze nemocných v závěrečné čili terminální fázi jejich nemoci.

Hospicová péče

Neznamená to však, by se jednalo o místo, kde nemocní pouze čekají na svůj konec. Personál hospice dbá na kvalitu života svých svěřenců. Hlídá jejich stravování, nabízí blízkým možnost navštívit pacienta v kteroukoliv denní dobu, pobýt s ním, jakkoliv dlouho si budou přát. Hospice dávají tedy nemocným a jejich nejbližším prostor strávit spolu co nejvíce příjemných chvilek, zatímco tým pečovatelů se stará o osobní hygienu, podávání tišících léků a další úkony pro zachování důstojného dožití.

Co je mobilní hospic

Vedle klasických hospiců fungují také tzv. mobilní hospice. Péči obstarává zdravotnický personál, sociální pracovníci, psychologové, případně představitelé duchovenstva, a to v domácím prostředí. Pomoc cílí na nemocné, o které se chtějí příbuzní starat nepřetržitě doma po přerušení léčby jejich nemoci. Zdravotníci mobilního hospice jsou v případě potřeby k dispozici takřka kdykoliv.

V rámci mobilních hospiců si můžete rovněž zapůjčit řadu zdravotnických nebo kompenzačních pomůcek, s nimiž si můžete ulehčit péči o svého blízkého. Aby péče v domácích podmínkách probíhala na co nejvyšší úrovni, specialisté poskytují také zaškolení v ošetřovatelských procesech.

Ať už se rozhodnete pro paliativní či hospicovou péči, věřte, že tím svému blízkému v mnoha směrech pomůžete. Nebojte se své příbuzné svěřit do kvalifikovaných rukou odborníků. Prohlédněte si jejich nabídky v katalogu služeb