Jděte přímo na: Obsah
Senior Housing – Konference o potřebné péči a dostupném bydlení pro seniory

Senior Housing – Konference o potřebné péči a dostupném bydlení pro seniory

Na konci září 2019 se konala konference Senior Housing, na které se diskutovalo o budoucím vývoji stárnutí a důležitých tématech s tím spojených. Přehled nejdůležitějších bodů přinášíme v tomto článku.

Na půdě Senátu se 24. 9. 2019 konala odborná konference SENIOR HOUSING. Diskutovalo se na ní o důležitých tématech týkajících se seniorů, ať už současných nebo těch budoucích. Cílem konference, kterou uspořádaly Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a Unie pacientů ČR bylo navrhnout možnosti řešení v oblasti zkvalitňování života stárnoucí populace. Sešli se zde senátoři, zástupci veřejné správy a samosprávy i soukromých společností.

Všichni účastníci si velmi dobře uvědomovali nutnost řešit otázky týkající se potřebné péče a bydlení pro seniory dříve, než se k tomu dostanou političtí představitelé. Demografický vývoj v ČR jasně ukazuje, že v roce 2030 bude 12-15 % obyvatel starších 80 let. Ve většině případů budou tito senioři potřebovat komplexní zdravotní a sociální péči. Klíčovým tématem tedy bylo dostupné bydlení pro křehké seniory.

Do 30 let se musí navýšit kapacita lůžek ze současných 41 000 až na 90 000. Investice státu do seniorského bydlení a pobytových služeb ve výši necelých 500 milionů Kč je nedostačující. Z tohoto důvodu bylo velmi diskutované téma spolupráce veřejné správy se soukromými firmami, které se stále častěji prosazují při realizaci a financování nových zařízení a revitalizaci stávajících. „Privátní sektor jako zkušený investor na sebe bere závazek investice do výstavby domova, což umožňuje samosprávě použít plánované finanční prostředky pro jiné účely,“ vysvětlila jednu z výhod Věra Husáková, regionální ředitelka společnosti SeneCura, největšího soukromého provozovatelů Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem.

Kromě spolupráce veřejného a soukromého sektoru kladli přednášející důraz na setrvání seniorů v domácí péči, v jejich přirozeném prostředí, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. To může zajistit například systém integrovaných služeb poskytnutý lokální městskou částí, jehož služby jsou ušity na míru danému klientovi, nikoliv podle tabulkových norem.

Důležitým tématem byl také trend mezigenerační soudržnosti, zejména význam spolupráce domovů pro seniory se školami a širokou veřejností„Postavit dům pro seniory vedle školky nebo školy a doufat v mezigenerační propojení v praxi moc nefunguje. Mnohem efektivnější je vytvořit programy, kterých se mohou tyto různé generace aktivně účastnit. Vždy je to ale o nás samotných, jak se chováme k ostatním, zda někomu pomůžeme s nákupem a zda k této pomoci vedeme i své děti,“ uvedla Stanislava Gorecká za Svaz měst a obcí ČR.

Mezi přednášejícími byli také například členka rady hl. města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová, senátor a člen výboru Senátu Parlamentu ČR pro zdravotnictví a sociální politiku Jiří Vosecký, senátor a starosta obce Bolatice Herbert Pavera, Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení MPSV nebo Martin Turek za NN Životní pojišťovnu.