Jděte přímo na: Obsah
Jistota ve stáří, to je pojištění Aegon Care

Jistota ve stáří, to je pojištění Aegon Care

Je v lidské povaze, že v různých situacích myslíme i na ty horší varianty. Chceme být připraveni. Jak se připravit na stáří, které s sebou přináší mnohá omezení? Jedna z možností je pojištění dlouhodobé péče.

S prodlužující se délkou života se lidé obávají o svou kvalitu života, že budou v pozdním věku přítěží pro svou rodinu. Podle statistiky je riziko ztráty soběstačnosti pro lidi v postproduktivním věku velmi pravděpodobné. V případě, že se dotyčný už nedokáže postarat sám o sebe, může zažádat o státní příspěvek na péči a tím financovat alespoň některé služby, ulehčující mu jeho stav.

Legislativa vymezuje 10 základních životních potřeb (např. mobilita, orientace, komunikace, stravování atd.). Podle toho, kolik jich člověk není schopen sám zvládat, se rozlišují stupně I., II., III. a IV., pro které platí různá výše státního příspěvku.

TIP: Nárok na státní příspěvek a jeho výši můžete zjistit v naší kalkulačce.

Pojištění dlouhodobé péče Aegon Care vám umožní připravit se na situaci, kdy se již nezvládnete zcela postarat sami o sebe a budete potřebovat pomoci s každodenními činnostmi. Ve většině případů se o vám bude pomáhat člen vaší rodiny. Často se stává, že s větší a větší pomocí tráví pečujucí s péčí více času až se musí vzdát své práce a být pečovatelem "na plný úvazek". V tu chvíli ale jeho příjem v domácnosti rázem chybí.

Díky státnímu příspěvku na péči a penzi z pojištění dlouhodobé péče zajistíte nejen své náklady na kvalitnější život, ale lze alespoň z části finančně pomoci i pečující osobě.

 

Pojištění lze sjednat ve třech variantách. Základní, rozšířená i komplexní varianta zaručují výplatu penze v případě ztráty soběstačnosti III. a IV. stupně po dobu až 10 let. Poslední dvě jmenované varianty pamatují i na II. stupeň ztráty soběstačnosti. Avšak pojišťovna Aegon nabízí i možnost sestavit si vlastní balíček pojištění dlouhodobé péče.

Příklad:

 • Klientka si sjednala pojištění Aegon Care ve věku 60 let.
 • Ve věku 77 let jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba středního stupně a následně přiznán stupeň závislosti III. Potřebovala pomoc další osoby při péči o domácnost, při činnostech jako vaření, nakupování i se sebeobsluhou. O nemocnou se začala starat její dcerá, která se rozhodla opustit své zaměstnání.
 • Měsíční penze 12 000 Kč vyplácená z pojištění Aegon Care tak pomohla navýšit příspěvek pro pečující dceru z 8 800 Kč od státu na výslednou částu 20 800 Kč. Tím byl téměř pokryt dceřin ušlý čistý příjem.
 • Po 5 letech došlo k dalšímu zhoršení: obtíže při chůzi, poruchy mobility, poruchy příjmu potravy a ztráta schopnosti rozeznávat blízké osoby a obtížně zvládatelné chování. To sice znamenalo vyšší příspěvek za stupeň závislosti IV (13 200 Kč), avšak již nebylo možné zvládat péči vlastními silami.
 • Cena za pobyt a péči v zařízení, které se rozhodla rodina využít, se pohybovala přes 30 000 Kč měsíčně.

Díky výplatě měsíční penze z pojištění Aegon Care až do 87 let v kombinaci se starobním důchod .. necelých 9 000 Kč a příspěvkem na péči 13 200 Kč si tuto možnost mohla rodina dovolit. Klientce se .. dostalo včas potřebné odborné péče, která by pro ni jinak byla nedostupná.

Příklad: Příběh paní Heleny a její tipy, jak zvládnout Parkinsona, kterým onemocněl její manžel si můžete přečíst zde.

 • Klientka si sjednala pojištění Aegon Care ve věku 60 let.
 • Ve věku 77 let jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba středního stupně a následně přiznán stupeň závislosti III. Potřebovala pomoc další osoby při péči o domácnost, při činnostech jako vaření, nakupování i se sebeobsluhou. O nemocnou se začala starat její dcerá, která se rozhodla opustit své zaměstnání.
 • Měsíční penze 12 000 Kč vyplácená z pojištění Aegon Care tak pomohla navýšit příspěvek pro pečující dceru z 8 800 Kč od státu na výslednou částu 20 800 Kč. Tím byl téměř pokryt dceřin ušlý čistý příjem.
 • Po 5 letech došlo k dalšímu zhoršení: obtíže při chůzi, poruchy mobility, poruchy příjmu potravy a ztráta schopnosti rozeznávat blízké osoby a obtížně zvládatelné chování. To sice znamenalo vyšší příspěvek za stupeň závislosti IV (13 200 Kč), avšak již nebylo možné zvládat péči vlastními silami.
 • Cena za pobyt a péči v zařízení, které se rozhodla rodina využít, se pohybovala přes 30 000 Kč měsíčně.

Díky výplatě měsíční penze z pojištění Aegon Care až do 87 let v kombinaci se starobním důchod .. necelých 9 000 Kč a příspěvkem na péči 13 200 Kč si tuto možnost mohla rodina dovolit. Klientce se .. dostalo včas potřebné odborné péče, která by pro ni jinak byla nedostupná.

Vyplacenou penzi z pojištění Aegon Care lze použít na:

 • Úhradu části některých nákladů, na které nelze příspěvek od státu použít, nebo na ně nestačí.
 • Možnost zvolit si, kde dobu nesoběstačnosti přestát.
 • Určitou nezávislost na státním sociálním systému.
 • Odlehčení blízkým, kteří se starají.
 • Občasnou výpomoc v péči Možnost vyššího příjmu pro pečující osobu.
 • Rehabilitace, lázně.
 • Dopravu za účelem poskytnuté péče
 • Výživové doplňky, nadstandardní pomůcky či léky.
 • Nutnou úpravu bydlení.

Pojistěte sebe i své rodiče, abyste v případě dlouhodobé péče o osobu blízkou neměli starosti s financemi. Více informací a snadné sjednání on-line naleznete na www.aegon.cz/care.