Jděte přímo na: Obsah
Jak pomoci a neurazit? Klíčem k úspěchu je správná komunikace.

Jak pomoci a neurazit? Klíčem k úspěchu je správná komunikace.

Mnoho z nás má v rodině seniory, kterým už díky pokročilejšímu věku nestačí síly na všechny každodenní povinnosti. Energie se pomalu ztrácí, ale hrdost zůstává. To je kombinace, která vyžaduje pomoc od druhé osoby a současně i citlivý přístup, abychom nikoho neurazili.

Pro psychickou pohodu seniorů je důležitá určitá míra samostatnosti. Její omezení mívá negativní dopad na psychické a fyzické zdraví dotyčných osob. Jak tedy můžeme pomoc šikovně nabídnout a zároveň nevyvolat u našich seniorů pocit neschopnosti? V následujících bodech vám nabízíme pár tipů, jak na to.

1. NABÍDNĚTE POMOC JAKO PRVNÍ

Nečekejte, až si starší člověk řekne o pomoc sám. Pro psychickou pohodu je důležité, aby si lidé udržovali co nejvyšší míru samostatnosti i v pokročilejším věku. Její omezení bývá nepříjemné, někdy i zapírané, a právě proto je vhodnější nabízet pomoc proaktivně a nečekat, až si o ni senior sám řekne.

2. VYBÍREJTE SLOVA PEČLIVĚ

Nepoučujte, nezakazujte, raději mile nabízejte. Pomáháte dospělému člověku, který se pere s nástrahami narůstajícího věku.  Často si sám uvědomuje, že už jsou některé činnosti za hranicemi jeho možností a že nezvládne vše, co dříve. Slůvka „NE, NESMÍŠ, NEMŮŽEŠ“ a podobná používejte raději se zvýšenou opatrností.

3. DEJTE NAJEVO, ŽE POMÁHÁTE RÁDI

Projevujte svůj zájem o pečovanou osobu. Nezapomeňte občas zmínit, že jste s ní/ním rádi.

4. PŘIPOMÍNEJTE, ŽE SE VÁM MŮŽE OZVAT

Buďte oporou, i když nejste přítomni osobně. Pokud se senior ocitne v situaci, kdy si potřebuje promluvit nebo požádat o pomoc, je důležité, aby se měl na koho obrátit. Kromě vašeho kontaktu je dobré zmínit i bezplatné linky, na které se lze v případě potřeby obracet (např. linka pro seniory od Nadace Krása pomoci: +420 725 692 170).

5. ZAVEĎTE RUTINU

Je-li to ve vašich silách, nezůstávejte jen u jednorázové pomoci. Nejlepší je vytvořit si rutinu a domluvit si například pravidelné návštěvy a pravidelnou pomoc s konkrétními činnostmi.

6. NENECHTE SE ODRADIT

Je těžké si představit, jak se stárnoucí člověk cítí. Možná o vaši pomoc nebude na první pohled stát, ale je velmi pravděpodobné, že je za jeho odmítáním pouze potřeba nebýt na obtíž. Vytrvejte i nadále v laskavém nabízení pomoci.

 

 

 

Zdroj: Fakulta sociálních studií MU, Katedra psychologie