Jděte přímo na: Obsah
Jak na podání žádosti o příspěvek na péči

Jak na podání žádosti o příspěvek na péči

Cesty na úřad většinou nepatří mezi naše oblíbené. Známe to všichni – spousta pater, dveří, formulářů, kdo se v tom má vyznat? Při vyplňování formulářů je snadné opomenout vyplnit nějakou tu kolonku nebo nepřiložit všechny požadované dokumenty. Ale nezoufejte, v případě žádosti o příspěvek na péči jsme pro vás shrnuli všechny potřebné informace zde, na jednom místě.

1. Kde požádat o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči se žádá na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.

2. Jak o příspěvek na péči mohu požádat?

Lze to provést hned několika způsoby. Pokud preferujete osobní vyřízení, pak si můžete vyzvednout formuláře přímo na Úřadu práce a tam je i odevzdat. Další možností je stažení formuláře online na Žádost o příspěvek na péči (mpsv.cz) a odeslat přes datovou schránku nebo vytisknout a poslat poštou na adresu vašeho Úřadu práce.

3. Stačí odeslat jen jeden formulář a je hotovo?

Po vyplnění samotné žádosti o příspěvek na péči máte skoro hotovo. K žádosti je ale potřeba přiložit ještě Oznámení o poskytovateli pomoci (mpsv.cz), kde se upřesňují údaje o pečovateli.

Pokud je poskytovatelem pomoci někdo mimo rodinu, pak se dokládá i písemná smlouva o poskytnutí pomoci.

4. A co dál?

Z vaší strany je to nyní vše a přechází se k hodnocení žádosti z hlediska sociálního a lékařského.

Sociální pracovník z Úřadu práce provádí sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost žadatele postarat se o sebe samostatně ve svém přirozeném prostředí.

Lékařské hledisko posuzuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení na základě doložené zdravotní dokumentace. Zdravotní dokumentaci poskytuje váš lékař, jehož kontaktní údaje uvádíte v žádosti o příspěvek na péči. Následně se rozhodne, do jakého stupně závislosti posuzovaná osoba spadá. Stupně závislosti rozlišujeme čtyři podle toho, jak moc velkou pomoc pečovaná osoba potřebuje při zvládání běžných každodenních úkonů.

5. Kdy se dozvím, jak žádost dopadla?

Posuzování žádosti může trvat i několik měsíců. Pokud je však příspěvek přiznán, vyplácí se zpětně k datu podání žádosti. Nastane-li situace, kdy nárok na příspěvek není uznán, pak je ještě možné se do 15 dnů odvolat. Odvolání se podává opět na Úřadu práce, ale řeší jej už Ministerstvo práce a sociálních věcí.

6. Jak se příspěvek na péči vyplácí?

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně. Výplata probíhá vždy v tom měsíci, ve kterém na příspěvek vznikl nárok. Tedy pokud vám vznikne nárok na výplatu například za měsíc leden, obdržíte příspěvek ještě v lednu. Platba je možná převodem na bankovní účet příjemce nebo skrze poštovní poukázku.

7. Na co si dát ještě pozor?

Určitě myslete na to, že do 8 dnů je potřeba hlásit všechny změny, které mohou mít vliv na příspěvek na péči nebo jeho výplatu (například změna pečovatele, změna bydliště, změna čísla účtu atd.).

 

Pokud jste zde nenašli odpovědi na všechny vaše otázky, detailnější informace se dozvíte na našich stránkách v sekci Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči | Péče.cz (pece.cz). Případně se nebojte obrátit s konkrétním dotazem na naší Poradnu nebo přímo na Úřad práce.

 

Zdroje:

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách

www.mpsv.cz

www.krasapomoci.cz