Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Žlutice

Kontaktní informace

Adresa

Pod Strání 467
Žlutice
364 52
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 353 393 269
+420 725 958 988

E-mailová adresa

dpszlutice@seznam.cz

Webová stránka

https://dpszlutice.websnadno.cz/

 

Domov pro seniory Žlutice

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Pro naše klienty zajišťujeme následující služby:

1) osobní hygiena - denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby,

2) zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - oblékání, 

3) samostatný pohyb - změna polohy na lůžku, manipulace s předměty, pohyb ve vlastním prostoru, pohyb mimo domácnost,

4) zajištění stravování - příprava a příjem stravy,

5) péče o domácnost - udržování domácnosti, péče o oblečení, boty, udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů, nakládání s odpady,

6) zajištění kontaktu se společenským prostředím - společenské kontakty, orientace, komunikace, využívání běžných veřejných služeb,

7) seberealizace - vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti,

8) péče o zdraví a bezpečí - zdravotní prevence, zdraví, zdravá výživa,

9) uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - finanční a majetková oblast, základní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv,

10) podpora rodičovských kompetencí - péče o děti