Otázky a odpovědi - vše, co vás zajímá o poskytování péče

Položit vlastní dotaz

Filtrovat podle štítků

Všechny otázky a odpovědi

Ikona otázky

Požádala jsem pro maminku o příspěvek na péči 30.8.2017 v Chomutově.Do dnešního dne není vyřízena a prý stále čekají na vyjádření posudkového lékaře.Co mohu pro urychlení udělat? Děkuji

Dobrý den, lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů. Pokud úřad nevydá rozhodnutí v zákonné lhůtě, máte možnost podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu, který Vaši žádost o příspěvek vyřizuje. Žádost se podává u nadřízeného úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti. 

Pokud tedy vyřízení trvá déle, než by mělo, což ve Vašem případě pravděpodobně již nastalo, nadřízeným orgánem úřadu práce je ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, ke kterému můžete podat odvolání. Vzor formuláře pro podání najdete zde https://www.ochrance.cz/?id=51 pod názvem Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu.
 

Ikona otázky

Jak se řeší problém s nedostatkem vlastních financí k uhrazení celé částky za pobyt a stravu v domově důchodců.

Dobrý den, pokud příjem nestačí na pokrytí pobytu a stravy v domově pro seniory, má dotyčná osoba nárok na sníženou úhradu. Domov může požadovat úhradu jen do výše 85 % jejího příjmu. Dle zákona o sociálních službách musí osobě vždy 15 % příjmu zůstat. Běžnou praxí bývá spoluúčast členů rodiny. Rodinný příslušník se může s tímto zařízením domluvit na uhrazení rozdílu – uzavřít smlouvu o doplatku, ale není to ze zákona povinné. Při schvalování žádostí nemůže být nedostatečný příjem důvodem nepřijetí do pobytového zařízení.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Ikona otázky

Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně. DOTAZ : prosím, jak toto prokazování probíhá v praxi , když se o maminku např. stará syn a nevyužívá nějakou pravidelnou placenou službu nebo placené sociální služby ? To má své mamince každý měsíc vystavit příjmový doklad na přiznanou částku na péči ? A podléhají tyto částky, jejíž příjem by syn takto potvrdil, dani z příjmu ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, doporučuje se udělat písemnou dohodu o poskytování péče a to i mezi rodinnýmí příslušníky. Náležitostí smlouvy by mělo být: označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc, podpisy. Prokážete tím lépe využívání příspěvku, zakotvíte tam čas, odměnu, podmínky. Je to dokladem pro pečující osobu o praxi a o tom, že pečuje. Pokud by maminka vyplácela odměnu za péči v hotovosti, určitě je dobré vystavit příjmový doklad. Stvrzenky poté můžete předložit pracovníkovi z ÚP při kontrole. V praxi obecně existují různé přístupy, jak se kontroluje využívání příspěvku. Doporučuji vám to probrat přímo s vaším pracovníkem úřadu práce, jak k tomu přistupují, co je pro ně akceptovatelné. Osobně jsem se setkala i s tím, že stačilo při návštěvě pracovníka sepsat prohlášení postižené osoby, že příspěvek pravidelně vyplácí konkrétní pečující osobě.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz