Péče.cz

Péče.cz

Zhoršení orientace

Komplikované rozeznávání osob nebo věcí. Ztráta orientace v místě a čase.

Člověk bez pomoci druhé osoby:

  • Nerozeznává věci nebo osoby (zrakem, sluchem)
  • Neorientuje se v čase nebo v místě nebo v osobách
  • Neorientuje se v obvyklém prostředí a situacích
  • Nereaguje přiměřeně v obvyklých situacích
  • Nemá přiměřené duševní kompetence – tedy přiměřené vědomosti, návyky, schopnost odhadnout své možnosti a důsledky svého jednání

Často jde o následek: smyslových, neurologických, duševních či cévních onemocnění mozku

Obtíž: Zhoršení orientace