Péče.cz

Péče.cz

Problematická komunikace

Problematické dorozumění se mluvenou řečí nebo psanou formou.

Člověk bez pomoci druhé osoby:

  • Neporozumí, co mu kdo říká
  • Nedorozumí se ústně nebo písemně tak, aby sdělení bylo srozumitelné
  • Neporozumí všeobecně používaným obrazovým symbolům (např. piktogram označující WC), příp. signálům (např. troubení auta)
  • Neumí použít běžné prostředky komunikace jako např. telefon nebo dopis

Často jde o následek: smyslových, neurologických, duševních onemocnění či cévních onemocnění mozku

Obtíž: Problematická komunikace