Péče.cz

Péče.cz

Nezvládání péče o domácnost

Problém nakládat s penězi, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče či udržovat pořádek.

Člověk bez pomoci druhé osoby:

  • Nezvládá nakládat s penězi v rámci domácnosti
  • Nezvládá manipulovat s běžnými předměty denní potřeby jako je oblečení, obuv, potraviny, vypínače apod.
  • Nezvládá obstarat běžný nákup, zajistit běžný úklid či obsluhovat topení
  • Nezvládá ovládat běžné domácí spotřebiče jako např. vařič, rychlovarnou konvici, televizor
  • Nezvládá vykonávat běžné domácí práce jako je umytí nádobí a jeho uložení, úklid povrchů, uložení prádla

(Poznámka: Zvládání péče o domácnost se posuzuje pouze u dospělých osob starších 18 let)

Často jde o následek: pohybových, smyslových, neurologických, duševních onemocnění, cévních onemocnění mozku, rakoviny nebo úrazu

Obtíž: Nezvládání péče o domácnost