Spolupráce s Krása pomoci

Pojišťovna Aegon oznámila spolupráci s Nadací Krása pomoci

Pojišťovna Aegon (od roku 2019 pojišťovna NN) a Nadace Taťány G. Brzobohaté Krása pomoci spojily své síly. Společně budou pomáhat seniorům a lidem potýkajících se s dlouhodobou péčí o své příbuzné.

Pojišťovna Aegon oznámila spolupráci s Nadací Krása pomoci

V České republice je v současné době asi 330 tisíc seniorů, kteří jsou odkázáni na péči druhých osob. Problém ztráty soběstačnosti ve stáří potká do osmdesáti let až každého čtvrtého člověka. A bohužel prognóza do budoucnosti není příznivá. Vinou stárnutí populace budou čísla růst. Taková situace ovlivňuje kromě nemocného bohužel i celou rodinu. A to především finančně.

Pomoci seniorům a jejich rodinám v takto těžké době se věnuje Nadace Krása pomoci již deset let. Jejím hlavním posláním je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova. Od letošního roku nově s pomocí pojišťovny Aegon.

„Naše pojišťovna se věnuje problematice dlouhodobé péče od roku 2016, kdy jsme uvedli na trh vůbec první řešení pojištění pro případ nesoběstačnosti ve stáří, které o rok později podpořila asistenční stránkou Péče.cz. Tato stránka poskytuje všem, kteří se ocitli ve složité životní situaci, informace o dlouhodobé péči a jejím financování," vysvětluje Martin Turek, marketingový ředitel pojišťovny Aegon a dodává: „Vhodného partnera z řad odborníků, který by nám na stránce pomohl s poradnou, jsme našli v Nadaci Krása pomoci. A protože jsme si velmi porozuměli, dohodli jsme se nakonec na širší spolupráci."

Obě společnosti se dlouhodobě věnují problematice důstojného stárnutí a pomoci seniorům, kteří si sami pomoci již nedokážou. Společně budou prostřednictvím stránek Péče.cz pomáhat lidem s jejich dotazy ohledně dlouhodobé péče a jejím financování, poskytovat informace na kontaktních místech Krásy pomoci, podílet se na financování projektů Doma bez Obav a dalších.

„S Aegonem nás spojil společný cíl, a to nabízet lidem pomocnou ruku ve chvíli, kdy sami neví, jak si s novou situací, kdy dojde ke ztrátě soběstačnosti jejich blízkého, poradit, o jaké příspěvky mohou kde požádat apod. Jen velmi málo programů se zaměřuje na pomoc tzv. domácím pečujícím, tedy těm, kteří se doma starají o své blízké. O to víc jsme rádi, že jsme v tomhle našli partnera právě v pojišťovně Aegon," říká Taťána G. Brzobohatá, předsedkyně správní rady nadace.

Dlouhodobá péče ve stáří je téma, které bude potřeba stále více řešit. Při současném stárnutí populace se počet nesoběstačných seniorů do 20 let více než zdvojnásobí. Je proto důležité dívat se do budoucnosti a podnikat potřebné kroky včas. Jedním z řešení může být i pojištění dlouhodobé péče. To pomůže se zajištěním úhrady nákladů na péči, ale i některých nákladů, které z příspěvku na péči nelze hradit. Umožní úhradu odpovídající péče v prostředí domova nebo specializovaného zařízení. Zajistí finanční příspěvek pro pečující osobu, která se často musí vzdát své práce. Nyní je možné sjednat jej také jednoduše online na www.nndirect.cz