Služby dlouhodobé péče

Kdo vám může v dlouhodobé péči o blízkého člověka pomoci?

Pokud přemýšlíte o tom, že se o dlouhodobě nemocného příbuzného budete starat sami, místo jeho hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, možná vás napadá, jestli se to vůbec dá zvládnout. 

Nemusíte se ale spoléhat jen na sebe. Využijte odborné služby profesionálů, které pomohou jak nemocnému, tak vám. 

Kdo vám může v dlouhodobé péči o blízkého člověka pomoci?

Dlouhodobá péče o blízkou osobu v domácím prostředí je pro pečující osobu náročná, jak po časové, tak i psychické stránce. Některé stavy samozřejmě vyžadují i péči odborníků. Přesto není potřeba se dlouhodobé péče obávat. Existuje mnoho různých druhů poskytovatelů služeb, kteří vám s péčí o nemocného pomohou a zajistí profesionální zdravotní služby v domácím prostředí.

Poskytovatelem pomoci v domácí péči mohou být kromě pečující blízké osoby (manžel/ka, rodiče, dítě, resp. další příbuzní, partner/ka), také agentury poskytující pečovatelské služby, odlehčovací služby nebo asistenční služby. Je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů.

Agentury poskytující domácí péči dlouhodobě nemocným, mají své týmy odborných pracovníků, které se skládají z lékařů, sester, rehabilitačních pracovníků, psychologů, logopedů, sociální pracovnic a dalších. Služby poskytují přesně na míru pacientovi v jeho důvěrně známém prostředí a v úzké spolupráci s rodinnými příslušníky.

Odborné a specializované úkony poskytovatelů domácí péče jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, případné nadstandartní úkony si pacient platí sám. Požadavek na domácí péči vystavuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci (ovšem jen na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 14 dnů po ukončení hospitalizace). Podrobnější informace o hrazených / nehrazených službách poskytuje praktický lékař, který má nemocného v péči.

Na našich stránkách pro vás máme Katalog zařízení a služeb v oblasti dlouhodobé péče, ve kterém si sami můžete vybrat službu vyhovující pacientovým potřebám, a dostupnou ve vašem okolí. Naleznete tu nabídku osobní asistence, pečovatelek, ale i domovů pro seniory, hospiců a diakonií.