Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Dlouhodobě nemocné osoby nebo senioři, kteří nejsou schopni se sami o sebe starat, mají ze zákona možnost požádat o státní příspěvek na péči. Podmínkou je špatný zdravotní stav trvající po dobu alespoň jednoho roku, nebo se během stejné doby nepředpokládá jeho zlepšení.

Příjemce finančního příspěvku na péči je osoba, která ho potřebuje a sama si z něj hradí pečovatelskou službu či služby blízké osoby. Pomoci o něj zažádat samozřejmě mohou příbuzní a známí nebo v případě nezletilých a nesvéprávných osob, zákonný zástupce. 

Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Jak příspěvek získat?

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušný úřad práce (podle bydliště), kde vám tiskopis poskytnou a podají doplňující informace. Kladné vyhodnocení žádosti a přiznání příspěvku na péči závisí na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení, který na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o stupni závislosti.

Potvrzení od praktického lékaře

Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od praktického lékaře, ke kterému žadatel patří. Ujistěte se tedy, že má praktik k dispozici všechny nálezy a zprávy i od odborných lékařů. Ideálně jej před podáním žádosti navštivte a domluvte s ním případná vhodná vyšetření.

Sociální šetření

Sociální šetření má za cíl určit, jestli je žadatel při zvládání základních životních potřeb samostatný nebo naopak potřebuje pomoc druhých. Šetření provádí sociální pracovník v domácím prostředí žadatele a žadatel je povinen se mu podrobit. To pro mnohé, zejména seniory, nemusí být příjemná vyhlídka, ale je potřeba si uvědomit, že sociálnímu pracovníkovi nejde o snižování důstojnosti žadatele, ale pouze o objektivní zhodnocení situace.

Oblasti zvládání základních životních potřeb v  každodenním životě, které jsou předmětem zkoumání, si můžete podrobně nastudovat v průvodci příspěvkem na péči a online zjistit, jestli a jaký nárok na příspěvek máte.

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku vydává úřad práce. Řízení může trvat i několik měsíců, pokud ale bude žádost schválena, příspěvek bude žadateli vyplacen zpětně od doby podání žádosti. Po celou dobu šetření máte právo nahlížet do spisu a informovat se na průběh řízení. Od dne podání žádost má úřad 60 dnů na provedení šetření. Následně o příspěvku rozhoduje Lékařská posudková služba ČSSZ, která má na rozhodnutí 45 dní. Oba státní orgány si však mohou požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní. V praxi tedy dochází k rozhodnutí v rozmezí tří až čtyř měsíců.