Odlehčovací služby PONTE D22,z.ú.

Odlehčovací služby PONTE D22,z.ú.

Službu poskytujeme rodinám, které pečují o seniora nebo dospělého člena rodiny s postižením, chronickým onemocněním na území hl.m.Prahy.

  • Pečovatelské služby a osobní asistence Pečovatelské služby a osobní asistence
  • Terénní služby Terénní služby
Odlehčovací služby PONTE D22,z.ú.

Kontakty

Přátelství, 158/78
Praha 10
10400
Česká Republika, Praha

Službu poskytujeme v domácím prostředí, pondělí až pátek v časech 8 -17 hod.( popř.jinak dle dohody ). Odlehčovací služby jsou realizovány podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.