Domov se zvláštním režimem Kazdův dvůr

Domov se zvláštním režimem Kazdův dvůr

Domov se nachází v malebném venkovském prostředí v blízkosti města Františkovy Lázně (cca 5km) a je tak tou správnou volbou pro klienty, kteří preferují klid, pohodu a život v prostředí plném zeleně.

  • Domovy pro seniory Domovy pro seniory
Domov se zvláštním režimem Kazdův dvůr

Kontakty

Vonšov 1
Skalná
351 34
Česká Republika, Karlovarský kraj

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je soukromé zařízení poskytující sociální pobytovou službu, jehož cílem je to, aby:


- rozsahem a kvalitou poskytovaných sociálních služeb vytvořil svým klientům důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti),
- zajistil svým klientům dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní,
- motivoval své klienty k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (např. formou účasti na společném stravování; dále pak u mobilních klientů formou podpory chůze, u imobilních klientů formou vysazování na invalidní vozík, apod.)
- vedl své klienty k aktivnímu životu (formou zapojování klienta do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).